Mamy wspaniałą informację!

with Brak komentarzy

MGOK w Cybince po wielu staraniach i kilku napisanych projektach pozyskał środki na modernizację naszego ośrodka kultury.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku MGOK w Cybince na potrzeby dostępności dla OnZ” sfinansowane zostanie z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 132 000,00 zł.

Swoją cegiełkę w wysokości 33 000,00 zł dorzuca także Urząd Miejski w Cybince zatem całkowita wartość inwestycji wyniesie 165 000,00 zł.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • Prace w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami w tym modernizację łazienki w holu kina oraz zakup mobilnej rampy otwierającej scenę dla osób poruszających się na wózkach,
  • Zakup i montaż urządzeń wspierających osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu (przenośne pętle indukcyjne, system nawigacyjno-informacyjny, tabliczki infografikami i opisem w alfabecie Braille’a),
  • Zakup i montaż opuszczanego ekranu z napędem elektrycznym,
  • Zakup i montaż kratownicy wraz z oświetleniem scenicznym.

Jesteśmy przekonani, że tymi działaniami serce kulturalne naszej gminy otworzy się na jeszcze szerszą publiczność a wszelkie wydarzenia zyskają nową, świeżą jakość.