1.12.2023 – I LOVE SŁUBICE o projekcie


30.11.2023 – Zakończenie projektu „Modernizacja budynku MGOK na potrzeby dostępności dla OzN”.

Miło nam poinformować, że pomyślnie zakończyliśmy projekt. Całkowity koszt zadania wyniósł 165 177,65 zł brutto. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Kultury wyniosły 132 000 zł. Gmina Cybinka przekazała na ten cel środki w kwocie 33 000 zł.

W ramach przedsięwzięcia została wykonana modernizacja łazienki w holu kina, która będzie służyła wszystkim uczestnikom imprez kulturalnych, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami.

Salę widowiskową wyposażono w nowoczesny elektrycznie opuszczany ekran oraz kratownicę z oświetleniem scenicznym. MGOK został wyposażony również w sprzęt dedykowany OzN (tabliczki z infografikami z alfabetem Braille’a, system nawigacyjno/informacyjny, system do wezwania pomocy, alarm sznurkowy, przenośna pętla indukcyjna).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


17.11.2023

16 listopada dokonano odbioru zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince”.

Remont łazienki obejmował wyburzenie ścianki działowej oraz komina, aby zapewnić niezbędną przestrzeń i swobodę poruszania się użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenie zostało wymalowane oraz położono glazurę a także zamontowano białą armaturę i niezbędne wyposażenie, przystosowane przede wszystkim dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Zamontowano szerokie drzwi, które zlikwidują barierę i umożliwi swobodne korzystanie z łazienki.

Zadanie zostało wykonane w terminie, zgodnie z umową nr 2/2023 i opiewało na kwotę 46 000 zł brutto.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


9.11.2023

8 listopada dokonano odbioru zadania pn. „Dostawa sprzętu i wyposażenia dedykowanego dla OzN w budynku MGOK w Cybince”. Przedmiotem umowy była dostawa następującego sprzętu i wyposażenia:

– tabliczki z infografikami i opisem w alfabecie Braille’a, które pozwolą na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcją wzroku na terenie obiektu,

– systemu informacyjno-nawigacyjnego znajdującego się przy każdym wejściu, zapewniający informację głosową, która bezpiecznie doprowadzi nas do wybranego miejsca w obiekcie,

– pętli indukcyjnej ułatwiającej komunikację z osobą z dysfunkcją słuchu,

– alarm sznurkowy do nowo wyremontowanej łazienki, który ma zapewnić wezwanie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Zadanie opiewa na kwotę 6 814,20 zł brutto.

Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową 3/2023 zawartą w dniu 29.09.2023.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


20.10.2023

18 października dokonaliśmy rozeznania rynku dla zadania polegającego na dostawie przenośnej platformy podjazdowej, dedykowanej dla osób poruszających się na wózkach, która służyć będzie do dostania się na scenę w sali widowiskowej MGOK.

Ponieważ firmy oferujące sprzęt i wyposażenie wspierające dostępność nie posiadają w ofercie mobilnych platform podjazdowych, które zaliczają się do sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego, zadanie nie zostało objęte zapytaniem ofertowym na „Dostawa sprzętu i wyposażenia dedykowanego dla OzN w budynku MGOK w Cybince”.

Wyboru wykonawcy dokonano przez porównanie cen na podstawie ofert dostępnych bezpośrednio w internecie i rozmów telefonicznych prowadzonych z wybranymi sprzedawcami. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, która spełniła wszystkie pożądane parametry.

Zadanie opiewa na kwotę 3 363,65 zł brutto.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


19.10.2023

18 października dokonaliśmy odbioru prac związanych z wykonaniem zadania „Dostawa z montażem wyposażenia scenicznego do sali widowiskowej w budynku MGOK w Cybince”.

Dzięki temu przedsięwzięciu kulturalne serce naszej gminy zyskało:

nowoczesny, opuszczany elektrycznie ekran – co przekłada się na znacznie lepszą jakość wyświetlanych treści multimedialnych, zwiększenie przestrzeni scenicznej, większą swobodę poruszania się dla OzN, zwiększenie możliwości aranżacji sceny pod różne wydarzenia;

kratownicę wraz z oświetleniem scenicznym, które pogłębią atmosferę i uatrakcyjnią każdy koncert, każde przedstawienie, każde wydarzenie kulturalne odbywające się w naszym ośrodku.

Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnie z umową 1/2023 z dnia 7.09.2023 na kwotę 109 000 zł brutto.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


09.10.2023 – Radio Zachód o projekcie


29.09.2023 – Umowy zostały podpisane

1. Wykonawca na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Cybince na potrzeby dostępności dla OzN” został wyłoniony drogą zapytań ofertowych. Zadania podjęła się Firma Budowlana Zbigniew Zych. Za kwotę 46 000,00 zł zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa i modernizacja łazienki męskiej w foyer kina.

2. Kolejnym zadaniem, którego realizacja jest już w toku jest „Dostawa z montażem wyposażenia scenicznego do sali widowiskowej w budynku MGOK w Cybince”. Realizacji podjęła się firma Kraftmann Cezary Czerny. Inwestycja opiewa na kwotę 109 000,00 zł i obejmuje montaż kinowego ekranu projekcyjnego, opuszczanego elektrycznie a także oświetlenia scenicznego wraz z konstrukcją nośną i systemem sterowania.

3. Ostatnia umowa na zadanie „Dostawa sprzętu i wyposażenia dedykowanego dla OzN w budynku MGOK w Cybince” została podpisana z Altix Sp. z o.o. Obejmuje ona zakup:

  • Tabliczki z infografikami i opisem w alfabecie Braille’a,
  • Systemu nawigacyjno-informacyjnego,
  • Systemu do wezwania pomocy,
  • Alarmu sznurkowego do łazienki,
  • Przenośnej pętli indukcyjnej.

Na ten cel zostanie przeznaczone 6 814, 20 zł.


20.09.2023 – Mamy wspaniałą informację!

MGOK w Cybince po wielu staraniach i kilku napisanych projektach pozyskał środki na modernizację naszego ośrodka kultury.

Zadanie pn. „Modernizacja budynku MGOK w Cybince na potrzeby dostępności dla OnZ” sfinansowane zostanie z Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 132 000,00 zł.

Swoją cegiełkę w wysokości 33 000,00 zł dorzuca także Urząd Miejski w Cybince zatem całkowita wartość inwestycji wyniesie 165 000,00 zł.

Zadanie obejmuje m.in.:

  • Prace w zakresie zwiększenia dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami w tym modernizację łazienki w holu kina oraz zakup mobilnej rampy otwierającej scenę dla osób poruszających się na wózkach,
  • Zakup i montaż urządzeń wspierających osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu (przenośne pętle indukcyjne, system nawigacyjno-informacyjny, tabliczki infografikami i opisem w alfabecie Braille’a),
  • Zakup i montaż opuszczanego ekranu z napędem elektrycznym,
  • Zakup i montaż kratownicy wraz z oświetleniem scenicznym.

Jesteśmy przekonani, że tymi działaniami serce kulturalne naszej gminy otworzy się na jeszcze szerszą publiczność a wszelkie wydarzenia zyskają nową, świeżą jakość.