Cennik umieszczania reklamy lub ogłoszenia na tablicy ogłoszeń przy MGOK
  7 dni 8-14 dni15-21 dni 22-30 dni
A530 zł60 zł90 zł120 zł
A440 zł80 zł120 zł160 zł
A360 zł120 zł180 zł220 zł
A2100 zł200 zł300 zł400 zł

Opłata podwyższona za bezumowne korzystanie z tablic: stawka jak za kampanię 7 dni (bez względu na liczbę nielegalnych reklam/ogłoszeń) + zryczałtowana opłata za zniszczenie ekspozycji i koszt przywrócenia jej do stanu pierwotnego.


Regulamin
umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń Miejskiego – Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince

  1. Administratorem tablicy ogłoszeń, mieszczącej się przed głównym wejściem do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince.
  2. MGOK jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
  3. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
  4. MGOK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zaklejenie plakatów i ogłoszeń na tablicy ogłoszeń.
  5. MGOK ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku podejrzenia naruszenia dóbr osób trzecich lub interesu społecznego w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
  6. MGOK ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku braku miejsca na tablicy ogłoszeń, jeśli plakaty MGOK i zleceniodawców pokrywają całą powierzchnię tablicy ogłoszeń w danym okresie.
  7. Za bezumowne korzystanie z tablicy (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata podwyższona.
  8. W sytuacjach szczególnych oraz w zleceniach na okres powyżej 1 miesiąca i dotyczących zamówień nietypowych istnieje możliwość negocjacji cen.
  9. Reklamy i ogłoszenia umieszczane nielegalnie będą bezzwłocznie usuwane przez MGOK.
  10. W stosunku do osób i podmiotów, których dotyczą nielegalne ogłoszenia i reklamy, MGOK zastrzega sobie prawo do wystawiania rachunków i not obciążeniowych za bezumowne korzystanie z tablicy, bez konieczności dochodzenia żadnych dodatkowych okoliczności.

Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince z dnia 14 czerwca 2016