Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami

with Brak komentarzy

Zapraszamy na Festiwal Piosenki Osób z Niepełnosprawnościami!

Festiwal skierowany jest do osób dorosłych będących podopiecznymi ośrodków wsparcia zlokalizowanych na terenie powiatu słubickiego, a celem jego jest:

• Propagowanie twórczości osób niepełnosprawnych.

• Promowanie muzyki jako rodzaj terapii przez kontakt ze sztuką i rozwijanie talentów.

Ukazanie szerszej publiczności możliwości osób niepełnosprawnych.

• Popularyzacja pracy z osobami niepełnosprawnymi.