_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.

W dniu 7 maja 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego Burmistrz Cybinki – Marek Kołodziejczyk podziękował ustępującym sołtysom oraz powitał nowo wybranych na kadencję 2019-2024. W spotkaniu oprócz Sołtysów uczestniczyli także: Agnieszka Skiba – Skarbnik oraz Sebastian Łukaszewicz – Sekretarz Gminy Cybinka.

Podczas uroczystego spotkania Burmistrz zaznaczył jak ważna jest funkcja sołtysa dla lokalnej społeczności i praca z nią związana. W pierwszej kolejności Burmistrz złożył podziękowania Sołtysom, którzy ukończyli swoją pracę na rzecz sołectw tj. 
- Elżbiecie Piórkowskiej - Sołectwo Sądów,
- Krystynie Safian - Sołectwo Urad,
- Marcie Duszyńskiej-Duleba - Sołectwo Drzeniów,
- Ryszardowi Banaszkiewicz - Sołectwo Rąpice,
- Waldemarowi Nawrockiemu - Sołectwo Krzesin,
- Mirosławowi Sereda - Sołectwo Mielesznica.

Następnie Burmistrz powitał nowo wybranych sołtysów życząc im jednocześnie wszelkich sukcesów i pomyślności w realizacji zamierzeń na rzecz wszystkich sołectw. Mieszkańcy dokonywali wyboru sołtysów i rad sołeckich podczas zebrań wiejskich, które odbyły się w m-cu marcu i kwietniu br. W wybranej dwunastce sześć osób debiutuje w roli sołtysa, pozostała szóstka tę zaszczytną funkcję pełnić będzie kolejną kadencję.

Sołtysami kadencji 2019-2024 zostali:
- Pani Joanna Niparko, Sołtys wsi Białków,
- Pan Patryk Rudziński, Sołtys wsi Bieganów,
- Pani Gonisiewska Jadwiga, Sołtys wsi Drzeniów,
- Pan Jarosław Mazurek, Sołtys wsi Grzmiąca,
- Pani Barbara Gawrońska, Sołtys wsi Kłopot,
- Pan Mirosław Ochremczuk, Sołtys wsi Krzesin,
- Pani Helena Pociecha, Sołtys wsi Maczków,
- Pani Iwona Nowicka, Sołtys wsi Mielesznica,
- Pan Marcin Sołtysiak, Sołtys wsi Radzików,
- Pani Alicja Maciołek, Sołtys wsi Rąpice,
- Pan Dominik Falenta, Sołtys wsi Sądów,
- Pani Ilona Kaźmierczak, Sołtys wsi Urad.

Tekst i zdjęcia: Gmina Cybinka

Bartosz Bukowiecki
Powrót