_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 z programu dotacyjnego "Niepodległa” 19 czerwca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Cybince odbyło się widowisko taneczno-słowno-muzyczne pt. „Dzieci dla Niepodległej”. Na wydarzenie to zaprosiła wszystkich Dyrektor MGOK Cybinka Pani Ewelina Skórska, która przytoczyła kilka ważnych elementów naszej historii.

Głównymi bohaterami widowiska byli Pyza i Dziadek, którzy zabrali nas w „podróż” po kartach historii odzyskania przez Polskę Niepodległości. Aktorzy poprzez barwne stroje, taniec i opowieści przedstawili różne etapy wydarzeń, symbole narodowe, dążenie Polaków ku wolności, odrodzeniu i budowie nowego Państwa Polskiego po 123 latach zaborów. Uczestnicy, którym było młodsze pokolenie, z zaciekawieniem wysłuchali legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz aktywnie brali udział w przedstawieniu poprzez taniec oraz wspólne śpiewanie Hymnu Polskiego.

Spektakl miał na celu przekazanie wartości patriotycznych oraz kształtowanie w młodych ludziach poczucia świadomości narodowej i szacunku do własnego państwa.

Kasia Kondarewicz
Powrót