_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.

W dniu 11.05.2018 r. przy udziale Burmistrza Cybinki Marka Kołodziejczyka została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00170-6935-UM0410262/17 na operację pn. Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości miejscowości Cybinka, celem stworzenia Placu Kultury w Cybince. Umowa została podpisana przez Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna oraz Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia "Kreatywna Kultura" Panie Ewelinę Skórską i Monikę Cieślarczyk.

Celem przewodnim inwestycji jest udostępnienie i umożliwienie mieszkańcom korzystania z niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej poprzez stworzenie Placu Kultury, który będzie służył potrzebom organizacji imprez gminnych oraz w dniu codziennym pełnił funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. W związku z czym przewiduje się wykonanie fontanny w postaci podświetlanych dysz chodnikowych, otoczonej chodnikami, ławkami oraz utwardzonego placu połączonego z ul. Cmentarną.

Dzięki zawartemu porozumieniu i udzielonej pożyczce z budżetu Gminy Cybinka, zadanie zostanie w 100 % dofinansowane środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które w przypadku wniosku bezpośrednio z Gminy Cybinka zostałoby ograniczone do 63,63 %. Wartość inwestycji wynosi 292 100,00 zł.

loga

Tekst i zdjęcia: Gmina Cybinka
Powrót