_Kultura lubi ciasteczka, dlatego ten serwis ich używa.

Niecały milion złotych dofinansowania z Programu Wieloletniego Kultura+, prawie 400 tys. złotych wkładu własnego z budżetu Gminy Cybinka, podzielone na 3 etapy realizacji zadanie angażujące ponad sto osób. Tak w skrócie można podsumować ponad 2 letnią modernizację i rozbudowę Biblioteki Miejskiej w Cybince wraz z terenami wokół, której punkt kulminacyjny i podsumowanie odbyło się 25 września 2015 r.

25 września 2015 r. przy nowo wyremontowanym budynku Biblioteki Miejskiej w Cybince Pani Ewelina Skórska Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury wraz z Panem Markiem Kołodziejczykiem Burmistrzem Cybinki podsumowali prawie 2 letni projekt modernizacji centrum kultury i oświaty Naszej Gminy, którego inicjatorem była Pani Jadwiga Pacewicz ówczesny Dyrektor M-GOK. Podczas swojej wypowiedzi podkreślili te najważniejsze zadania, które zostały zrealizowane podczas modernizacji budynku, czyli zlikwidowanie barier architektonicznych, które utrudniały osobom niepełnosprawnym z korzystania dobrodziejstw kulturowych, budowę małego amfiteatru wraz z elementami małej architektury z przeznaczeniem na planowane imprezy kulturowe oraz poprawę infrastruktury obiektu i pomieszczeń bibliotecznych.

dsc0881

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Pani Anna Królewicz-Spętany Kierownik Działu Instrukcyjno - Metodycznego Wojewódzkiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta wraz z Panem Janem Świrepo Wicewojewodą Woj. Lubuskiego oraz Panem Markiem Kołodziejczykiem Burmistrzem Cybinki.

Wśród zaproszonych i obecnych gości byli m. in: Pani Anna Śliwińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Cybince, Pan Rafał Wawrzyniak Komendant Powiatowej Komendy Policji, Pan Marek Żelek Kierownik Posterunku Policji w Cybince, Pan Sebastian Łukaszewicz Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Skiba Skarbnik Gminy, Pan Krzysztof Tomczak Nadleśniczy Nadleśnictwa Cybinka oraz wielu innych wspaniałych ludzi, którym serdecznie za przybycie dziękujemy.

Jednocześnie składamy serdeczne wyrazy szacunku oraz ogromnych rozmiarów podziękowania dla osób, które poświeciły swój nie rzadko prywatny czas na zmodernizowanie budynku i terenów wokół, dlatego szczególne podziękowania należą się:

  • Panu Marianowi Bartosikowi Kierownikowi Budowy;
  • Panu Mścisławowi Olszowskiemu Projektantowi;
  • Panu Sebastianowi Kołodziej Inspektorowi Nadzoru etapu II;
  • Pani Monice Cieślarczyk za projekt oraz nadzór etapu III;
  • Firmie Zakład Usług Budowlanych Wojciech Kolendo za wykonanie etapu II;
  • Firmie Band-Bud Adam Góreńczyk za wykonanie etapu I;
  • Firmie ARMAN Roboty Ziemne z Żar za wykonanie III etapu;
  • Firmie Foster Design z Gorzowa Wlkp. za umeblowanie,

oraz tym, którzy wspierali działania w jakikolwiek sposób.

Inwestycja dofinansowana została z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach rządowego Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek+”.